HTM in 1955 overstapte naar het cijferen i.p.v. l…

HTM in 1955 oversta…